تغییر تابع پیشفرض برچسب ها
تغییر تابع پیشفرض برچسب ها

قبل از آنکه در رابطه با تغییر تابع پیشفرض برچسب ها توضیح[..]

افزودن اسلایدشو صفحه اصلی سایت
افزودن اسلایدشو صفحه اصلی سایت

ایجاد و اافزودن اسلایدشو صفحه اصلی سایت میتواند به[..]

enqueue فایلهای css و js
enqueue فایلهای css و js

یک روش ساده برای enqueue فایلهای css و js قالب این است که یک [..]

کد نویسی فوتر
کد نویسی فوتر

برای کد نویسی فوتر راه حل کوتاهی را به شما آموزش می دهیم.[..]

کد نویسی هدر
کد نویسی هدر

برای کد نویسی هدر نیز راه حل کوتاهی را به شما آموزش می[..]

طراحی سایت با وردپرس (کد نویسی)
طراحی سایت با وردپرس (کد نویسی)

این مجموعه از آموزشها یعنی طراحی سایت با وردپرس که به[..]

نمایش زیر دسته ها براساس نامک پدر
نمایش زیر دسته ها براساس نامک پدر

کد نمایش زیر دسته ها براساس نامک پدر (slug) دسته. کد پیدا[..]