نمایش زیر دسته ها براساس نامک پدر

نمایش زیر دسته ها براساس نامک پدر

کد نمایش زیر دسته ها براساس نامک پدر (slug) دسته. کد پیدا کردن زیر دسته های یک دسته بر اساس نامک (slug) دسته پدر. با این کد می توان به فرزندان یک دسته خاص دسترسی پیدا کنیم.

البته این کد زیر دسته هایی را برمیگرداند که حداقل یک نوشته داشته باشد.

کد نمایش زیر دسته ها براساس نامک پدر

<pre> 
 <?php 
  $slug ='نامک دسته مورد نظر';
  $cat = get_category_by_slug($slug); 
  $catID = $cat->term_id;
 $this_category = get_category( $catID);
 if (get_category_children($this_category->cat_ID) != "") 
  {
  echo "<ul>";
  wp_list_categories('orderby=id&show_count=0&title_li=
  &use_desc_for_title=1&child_of='.$this_category->cat_ID);
  echo "</ul>";
 }
?> 
<pre/>

با استفاده از تابع زیر نامک دسته را گرفته id دسته برگردانده می شود.

(get_category_by_slug($slugدرباره نویسنده
مدیر تارا وب. فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دارم. اگر نیاز به طراحی قالب وردپرس اختصاصی دارید ما در تارا وب این کار را با بهترین کیفیت برایتان انجام می دهیم.

 • دیدگاه خود را در مورد این محصول یا مطلب وارد کنید
 • ایمیل شما منتشر نخواهد شد، با خیال آسوده آن را به درستی وارد کنید
 • امکاناتی که قصد دارید به محصول اضافه شوند را در نظرات همین صفحه وارد کنید تا بررسی شوند
 • پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما بنویسید

تعداد دیدگاه ها برای این مطلب: 0 دیدگاه