نمایش جدیدترین نوشته ها در صفحه
نمایش جدیدترین نوشته ها در صفحه

می توان جدیدترین نوشته ها در صفحه نخست نمایش[..]

افزودن اسلایدشو صفحه اصلی سایت
افزودن اسلایدشو صفحه اصلی سایت

ایجاد و اافزودن اسلایدشو صفحه اصلی سایت میتواند به[..]

enqueue فایلهای css و js
enqueue فایلهای css و js

یک روش ساده برای enqueue فایلهای css و js قالب این است که یک [..]

کد نویسی فوتر
کد نویسی فوتر

برای کد نویسی فوتر راه حل کوتاهی را به شما آموزش می دهیم.[..]

کد نویسی هدر
کد نویسی هدر

برای کد نویسی هدر نیز راه حل کوتاهی را به شما آموزش می[..]

طراحی سایت با وردپرس (کد نویسی)
طراحی سایت با وردپرس (کد نویسی)

این مجموعه از آموزشها یعنی طراحی سایت با وردپرس که به[..]

مدیریت سایت وردپرسی
مدیریت سایت وردپرسی

برای مدیریت سایت وردپرسی خود زمانی که سایتی را راه[..]